zasady przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma „STUDIO KOJDER ” z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Vetulaniego 1A/126.

Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Studio Kojder wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące produktów i usług Studio Kojder w formie e-mail oraz telefonicznej.
JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych podanych w formularzu kontaktowym jest firma Studio Kojder, do której adresujesz zapytanie w formularzu kontaktowym. Firma ta nie gromadzi danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym poza treścią wiadomości mailowej (skrzynka pocztowa), która zostanie sporządzona i wysłana poprzez formularz kontaktowy.